Boom internetového predaja začína ovplyvňovať aj slovenské lekárne.

 

(Bratislava, 1. marec 2012) -  Na slovenský trh vstupuje nová internetová lekáreň LIECIK.sk. Rastúca popularita internetového predaja na Slovensku  začína ovplyvňovať už aj trh lekární a lekárenských služieb.

 

Neustále rastúci záujem slovenských spotrebiteľov o nakupovanie na internete začína pozitívnym spôsobom ovplyvňovať možnosť predávať formou internetových obchodov aj také produkty a služby, ktoré boli doteraz len doménou klasických, tzv. kamenných obchodov.

 

Internetová lekáreň (zásielkový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok) umožňuje poskytnúť moderný spôsob nakupovania  voľne dostupných liekov, výživových doplnkov a zdravotníckych pomôcok.

 

Medzi výhody internetovej lekárne oproti tradičnej  „kamennej" lekárni patrí aj to, že je otvorená v režime 24/7 (neustále otvorená), zákazník nestráca čas v radoch medzi chorými,  má dostatok času na prezretie si ponuky, porovnanie produktov a cien a preštudovanie doplňujúcich informácií .

 

„ Moderný životný štýl, aktívnejšie trávenie voľného času, ale aj zvyšujúcu sa starostlivosť našich zákazníkov o svoje zdravie chceme pretaviť do nových a  moderných, ešte kvalitnejších služieb. Výsledkom nášho viac ako 17 ročného pôsobenia na slovenskom lekárenskom trhu, zodpovednosti voči zákazníkom a neustálej snahy poskytovať zákazníkom služby s vyššou pridanou hodnotou, je aj vstup do internetového predaja. Našou snahou je, aby sa LIECIK.sk stal synonymom širokej ponuky kvalitných produktov, vysokého kreditu, ale zároveň aj ľudského rozmeru, pretože každá, aj internetová lekáreň musí byť o ľuďoch a pre ľudí", povedala RNDr. Mária Mušková, PhD.,  odborná zástupkyňa lekárne Svätého kríža v Stupave. Táto lekáreň je zároveň aj logistickým centrom internetovej lekárne LIECIK.sk.

 

LIECIK.sk sa zároveň stáva aj  exkluzívnou internetovou lekárňou pre predplatiteľov Hospodárskych novín, ako aj ďalších titulov vydávaných vydavateľstvom Ecopress. Pre týchto predplatiteľov, ale aj ostatných návštevníkov portálu hnonline.sk začne LIECIK.sk  o niekoľko dní poskytovať svoje služby pod názvom HN Lekáreň.

 

O spoločnosti:

Internetovú lekáreň LIECIK.sk prevádzkuje Lekáreň Sv. kríža, s.r.o. (sídlo: Budyšínska 16, 831 03 Bratislava, prevádzka: Nám. SNP 5, 900 31 Stupava, IČO: 36709689, DIČ: 2022357854, IČ DPH: SK2022357854), ktorej prevádzka je zároveň aj logistickým centrom internetovej lekárne.

 

Zásielkový výdaj prevádzkuje na základe povolenia BSK č. č.101539/2007-ZDR/2 a posudku vydaného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠUKL) dňa 4.11.2010 (KL/1865/2010).

 

Činnosť internetovej lekárne zabezpečujú odborní a vyškolení pracovníci, ktorých profily sú dostupné na webovej adrese Lekárne Sv. kríža (http://www.lekarensvkriza.sk/).

 

Odborným garantom internetovej lekárne je RNDr. Mária Mušková, PhD, projektovým manažérom je spoločnosť Arcys, s.r.o.

 

Kontaktná osoba pre otázky médií: Ján Kondáš, jan.kondas@arcys.eu, 0903 212 614