Reklamačný poriadok garantuje práva zákazníka v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.74/2010 o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok.

 

Dôvodom pre reklamáciu nie je nedostatočný alebo nežiadúci účinok preparátu. Za tento je zodpovedný výrobca.

 

Objednávku je možné reklamovať v prípade,  ak zásielka obsahuje:

 

  1. liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva vjednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný
  2. iný počet balení lieku, ako bol objednaný
  3. liek s dátumom expirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku
  4. poškodený vonkajší alebo vnútorný obal lieku
  5. liek bez písomnej informácie pre používateľov lieku alebo ak písomná informácia pre používateľov lieku nie je v štátnom jazyku
  6. liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste

 

Zdravotnícku pomôcku je možné vrátiť v prípade ak zásielka obsahuje:

 

  1. poškodený obal zdravotníckej pomôcky
  2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný
  3. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode
  4. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku

 

Vrátiť liek, alebo zdravotnícku pomôcku možno osobne v lekárni počas otváracích hodín uvedených na webovej stránke, alebo zaslaním na adresu prevádzky lekárne spolu s písomnou informáciou o dôvodoch vrátenia.

 

Pri vrátení musí byť tovar kompletný, vnútorný obal (liekovky. blistre) neporušený a vonkajší obal (papierové skladačky) narušený len primeraným spôsobom zodpovedajúcim potrebe vizuálnej kontroly.

 

V prípade reklamácie zapríčinenej jedným z vyššie uvedených dôvodov Vám vrátime peniaze (vrátane poštovného), alebo zašleme nový tovar, ak si to budete želať.