Adresa prevádzky internetovej lekarne LIECIK.sk:

  

Lekáreň Sv. kríža

Nám. SNP 5

900 31 Stupava 

www.lekarensvkriza.sk