Internetovú lekáreň LIECIK.sk prevádzkuje Lekáreň Sv. kríža, s.r.o. (sídlo: Budyšínska 16, 831 03 Bratislava, prevádzka: Nám. SNP 5, 900 31 Stupava, IČO: 36709689, DIČ: 2022357854, IČ DPH: SK2022357854), ktorej prevádzka je zároveň aj distribučným centrom internetovej lekárne.

 

Zásielkový výdaj prevádzkuje na základe povolenia BSK č. č.101539/2007-ZDR/2 a posudku vydaného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠUKL) dňa 4.11.2010 (KL/1865/2010).

 

Činnosť internetovej lekárne zabezpečujú odborní a vyškolení pracovníci, ktorých profily sú dostupné na webovej adrese Lekárne Sv. kríža (http://www.lekarensvkriza.sk/).

 

Odborným garantom internetovej lekárne je RNDr. Mária Mušková, PhD, projektovým manažérom je spoločnosť Arcys, s.r.o.